kamp1_empty

Keskkonna säästmisest üldiselt.

Ehitustööstus on üks suurimaid looduslike varade tarbijaid, mis mõjutab märkimisväärselt ümbritsevat keskkonda, tuues endaga kaasa kliimamuutusi põhjustavate kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise. Ehitustööstus on suurim töötlev tööstus maailmas.

Vähendades energiakulu ehitamisel, eralduvad keskkonda ka väiksemad saastegaaside kogused. Oluline on vähendada energiakulu tulevikus ehitatavate hoonete rajamiseks ja ekspluateerimiseks – lahenduseks on ökoloogilisemad ehitusviisid.

Ökoloogilise ehituse peamiseks printsiibiks on elukeskkonna keskkonnasõbralikkus. Ökoloogilised hooned ei pruugi alati olla ehitatud traditsioonilistest ja looduslähedastest materjalidest. Sajaprotsendiliselt loodussõbraliku hoone ehitamine ei ole kunagi ratsionaalne ega otstarbekas kuna see oleks liiga kulukas, seetõttu on isegi 50-80 protsendi ulatuses loodusmaterjalide kasutamine hea edasiminek keskkonda säästva eluviisi suunas.

Ökoloogilisus hoonete puhul peaks tähendama ka ökonoomsust – häirima minimaalselt looduslikku tasakaalu, tarbima minimaalselt taastumatuid loodusvarasid. Tulevikus tehtavad kulutused on energiasäästliku maja puhul väiksemad, kui tavalise maja puhul.

Peamiseks abinõuks hoonetega seotud energiakulutuste vähendamisel on majade võimalikult kauakestvateks ja vastupidavateks projekteerimine. Näiteks suure energiasisaldusega soojustusmaterjalide kasutamine võib olla õigustatud tagamaks tulevikus väiksemat küttekulu.

Seega tuleb ehitamisel tähelepanu pöörata keskkonna kaitsele ning parendamisele, samuti ka inimeste tervisele ja heaolule, kelle tarvis ehitised on loodud.

Insulating Concrete Forms ICF on innovaatiline ehitustehnoloogia, mis pakub võimalust ehitada üliefektiivseid, suure tugevusega, massivseid ja väga vastupidavaid ehitisi, mis on elanikele tervislikud ning mugav.

Tegutsedes läbimõeldult ning ressursse võimalikult optimaalselt ära kasutades saab vähendada mitmeid mõjusid keskkonnale, näiteks energia ja veekulu, kasvuhoonegaaside emissiooni, jäätmete hulka.

Quad-Lock ja keskkonnasääst:

Energiasäästlik – kõige suuremaks eeliseks Quad-Lock ehitussüsteemist majadel on suur energiasäästlikkus. Küttesüsteem ja konditsioneer peavad töötama minimaalselt, et saavutada optimaalset sisetemperatuuri. 30-70% kütte/jahutus kulude kokkuhoid sõltuvalt uste, akende ja katuse soojapidavusest.

Quad-Lock ehitussüsteemist hoone välisseinte harilik soojusjuhtivustegur U=0.20 annab kuni 30% energia säästus. Massivne sein hoiab hoone sisetemperatuuri pidevalt mõõduka (keskmise).

Soojusjuhtivustegur (U) näitab mitu vatti soojusenergiat läheb läbi ühe ruutmeetri suuruse seina või avatäite pinna ühe tunni jooksul, kui temperatuurierinevus seina ühe ja teise poole vahel on 1 kraad. Mida väiksem on soojusjuhtivusteguri U väärtus, seda soojapidavam on sein.

Quad-Lock ehitussüsteemi abil on võimalik ehitada seinu, mille soojusjuhtivuse tegur on U- 0,068, mis ületab passiivmaja miinimumnõudes (U-0,08).

Meist

Ehitame energiasäästlike eramuid nii ICF betoon- tehnoloogiast kui ka plokk materjalidest.

Info

Kontakt

+372 507 9468

info@monaro.ee

Saekoja 36a 50107 Tartu

  • Kirjuta meile siit!